Menu Zamknij

Świetlica

Świetlica funkcjonuje od stycznia 2018 roku. Zapraszamy wszystkich rodziców w celu wypełnienia aplikacji i zapoznania się z regulaminem jaki należy przestrzegać, aby nasza praca była bezpieczna, przyjemna oraz efektywna. 
Zapraszamy wszystkie dzieci zapisane przez rodziców na regularne zajęcia w godz. 17:00 do19:00
Świetlica dla uczniów naszej szkoły jest za darmo. Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie.

Zadania świetlicy:

 • Zajęcia plastyczno-techniczne
 • Zabawy sportowe na powietrzu.
 • Zajęcia rozwijające intelekt: czytelnictwo, opowiadanie baśni i legend, filmów, rozrywki umysłowe.
 • Zajęcia muzyczno-relaksacyjne, zabawy integracyjne/zabawy z chustą animacyjną.
 • Różne formy pracy z książką.
 • Zajęcia wspomagające proces nauczania- pomoc uczniom w odrabianiu zadań domowych, organizowanie pomocy koleżeńskiej.
 • Konkursy /quizy/zagadki/rebusy.
 • Popołudnia filmowe: oglądanie bajek, słuchanie bajek i piosenek z magnetofonu i CD.

Następujące metody:

 • aktywizujące („burza mózgów”, gry i zabawy dydaktyczne, improwizacje)
 • słowne (pogadanki, rozmowy, opowiadanie bajek, baśni, przygód, historyjek, praca z książką i czasopismem)
 • poglądowe (oglądanie filmów, bajek, programów telewizyjnych dla dzieci),
 • zajęć praktycznych (prace plastyczne i techniczne z zastosowaniem rożnych technik, zabawy konstrukcyjne)
 • zajęć ruchowych (gry i zabawy r ruchowe, zajęcia rytmiczne).
 • Zajęcia okolicznościowe i programy artystyczne, inscenizacyjne, zabawy okolicznościowe.
 • Zajęcia według zainteresowań dzieci.
 • Odpoczynek i zabawy dowolne pod opieką nauczyciela.
 • Porządkowanie klas !
Translate »